Games Apps 1mod

Autoškola 2020 Prémium APK MOD [v.4.9] for Android

Autoškola 2020 Prémium [v4.9]
Download Latest Version

Description of Autoškola 2020 Prémium [4.9]

Autoškola 2020 Prémium [4.9] updated on Friday June 19, 2020 is the Education for Android developed by James Deer

Whats new of Autoškola 2020 Prémium [4.9]

Autoškola 2020 je aplikace pro nácvik zkušebních testů pro

- řidiče skupin A, B, C a D

- profesní způsobilost řidiče - osobní i nákladní doprava

- profesní způsobilost dopravce - osobní i nákladní doprava

Testové otázky jsou aktuální k 1. lednu 2020. Často se ptáte na rozdílný celkový počet otázek v aplikaci pro jednotlivé skupiny v porovnání s webem Ministersva dopravy ČR. Rozdíl je způsoben tím, že na webu ministerstva je uveden počet všech otázek za všechny skupiny dohromady.

Chcete vědět, jakou máte šanci na úspěch u zkouškového testu? V aplikaci Autoškola 2020 se to dozvíte.

Pokud jste využívali základní verzi, nasbírané statistiky se Vám přenesou do placené verze, takže můžete pokračovat tam, kde jste skončili.

Pro použití aplikace není potřeba připojení k internetu.

Driving School 2020 is an application for training test for

- drivers of categories A, B, C and D

- professional competence of the driver - passenger and freight transport

- professional competence of the carrier - passenger and freight transport

Test questions are up-to-date on January 1, 2020. You often ask a different total number of questions in the application for each group compared to the website of the Ministry of Transport of the Czech Republic. The difference is that the ministry's website lists all questions for all groups together.

Do you want to know what your chances of passing the exam are? Find out in the Driving School app 2020.

If you used the base version, the collected statistics will be transferred to the paid version so you can continue where you left off.

No internet connection required to use the application.

House Paint Project RIP Mobile - Free Horror Survival Shooter Screenshot Pro - Quick Capture Block Amok Calendar Widgets : Month Agenda calendar widget 重裝無限·Metal Infinite INKredible - Handwriting Note Air Scramble : Interceptor Fighter Jets Special Ops Combat Missions 2019 Camera Light Meter Stylish Text Maker - Fancy Text Generator Pholorize : Colorize Your Old Black & White Photos Empires and Allies Idle Capital Tycoon - Money Game Odysseus Kosmos: Adventure Game Birthday Photo Frame- Photo On Cake Energy: Anti Stress Loops Dragon Land

Download Autoškola 2020 Prémium MOD APK Latest Version for Android

Download (16M)

Recommended for You

Leave a Comment